სამოქმედო გეგმის შეფასება

თავი 1

თავის შესახებ

თავი შეეხება სისხლის სამართლის კანონმდებლობის რეფორმას, ასევე შსს-ს საქმიანობის საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობაში მოყვანას და შიდა კონტროლის მექანიზმების დახვეწას.

სისხლის სამართლის მართლმსაჯულება

გრაფიკის შესახებ

 • აღნიშნული მაჩვენებელი ასახავს მხოლოდ სამოქმედო გეგმის თავის შესრულების პროგრესს. იგი არ გამოხატავს მიზნებისა და აქტივობების შესაბამისობას და რელევანტურობას
 • აქტივობის შესრულების ვადა გასულია
 • აქტივობის შესრულების ვადა მიმდინარეობს
 • აქტივობის შესრულების ვადა მალე გავა
თავი 2

თავის შესახებ

თავი შეეხება მართლმსაჯულების სექტორის რეფორმირებასთან დაკავშირებულ საკითხებს, რომლის განხორციელებაზეც პასუხისმგებლობა იუსტიციის უმაღლეს საბჭოსა და საქართველოს უზენაეს სასამართლოს აქვთ აღებული.

სამართლიანი სასამართლოს უფლება

გრაფიკის შესახებ

 • აღნიშნული მაჩვენებელი ასახავს მხოლოდ სამოქმედო გეგმის თავის შესრულების პროგრესს. იგი არ გამოხატავს მიზნებისა და აქტივობების შესაბამისობას და რელევანტურობას
 • აქტივობის შესრულების ვადა გასულია
 • აქტივობის შესრულების ვადა მიმდინარეობს
 • აქტივობის შესრულების ვადა მალე გავა
თავი 3

თავის შესახებ

თავი შეეხება პროკურატურის ისეთი სისტემის ჩამოყალიბებას, რომელიც დამოუკიდებლად განახორციელებს სამართლიან, ეფექტიან და გამჭვირვალე სისხლისსამართლებრივ დევნას და ადამიანის უფლებების დაცვაზე იქნება
ორიენტირებული.

პროკურატურა

გრაფიკის შესახებ

 • აღნიშნული მაჩვენებელი ასახავს მხოლოდ სამოქმედო გეგმის თავის შესრულების პროგრესს. იგი არ გამოხატავს მიზნებისა და აქტივობების შესაბამისობას და რელევანტურობას
 • აქტივობის შესრულების ვადა გასულია
 • აქტივობის შესრულების ვადა მიმდინარეობს
 • აქტივობის შესრულების ვადა მალე გავა
თავი 4

თავის შესახებ

თავი მოიცავს საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სისტემის და ყოფილ პატიმრებზე ზრუნვის მექანიზმების ჩამოყალიბებისთვის საჭირო ღონისძიებებს.

ადამიანის უფლებების დაცვა სასჯელაღსრულების სისტემაში

გრაფიკის შესახებ

 • აღნიშნული მაჩვენებელი ასახავს მხოლოდ სამოქმედო გეგმის თავის შესრულების პროგრესს. იგი არ გამოხატავს მიზნებისა და აქტივობების შესაბამისობას და რელევანტურობას
 • აქტივობის შესრულების ვადა გასულია
 • აქტივობის შესრულების ვადა მიმდინარეობს
 • აქტივობის შესრულების ვადა მალე გავა
თავი 5

თავის შესახებ

თავი შეეხება წამებისა და სხვა სახის არასათანადო მოპყრობისა და დასჯის აღმოფხვრისა და პრევენციისათვის აუცილებელ საკანონმდებლო და სხვა სახის ცვლილებებს.

წამებასა და არასათანადო მოპყრობასთან ბრძოლა

გრაფიკის შესახებ

 • აღნიშნული მაჩვენებელი ასახავს მხოლოდ სამოქმედო გეგმის თავის შესრულების პროგრესს. იგი არ გამოხატავს მიზნებისა და აქტივობების შესაბამისობას და რელევანტურობას
 • აქტივობის შესრულების ვადა გასულია
 • აქტივობის შესრულების ვადა მიმდინარეობს
 • აქტივობის შესრულების ვადა მალე გავა

ბოლო სიახლეები

30 მარტი, 2018

ადამიანის უფლებათა 2016-2017 წწ. სამთავრობო სამოქმედო გეგმის შესრულების ანგარიშის პრეზენტაცია

2018 წლის 30 მარტს GDI -მ ჩაატარა ადამიანის უფლებათა 2016-2017 წლების სამთავრობო სამოქმედო გეგმის შესრულების ანგარიშის პრეზენტაცია. პრეზენტაციის მიმდინარეობისას პროექტის იურისტებმა და ექსპერტებმა შეხვედრაში მონაწილე პირებს გააცნეს ადამიანის უფლებათა 2016-2017 წლების სამთავრობო სამოქმედო გეგმის II თავის (სამართლიანი სასამართლოს უფლება) შესრულებასთან
სრულად წაკითხვა
28 მარტი, 2018

ადამიანის უფლებათა 2016-2017 წწ. სამთავრობო სამოქმედო გეგმის შესრულების ანგარიშის პრეზენტაცია

2018 წლის 28 მარტს GDI -მ და IDSD -მ ჩაატარეს ადამიანის უფლებათა 2016-2017 წლების სამთავრობო სამოქმედო გეგმის შესრულების ანგარიშის პრეზენტაცია. პრეზენტაციის მიმდინარეობისას პროექტის იურისტებმა და ექსპერტებმა შეხვედრაში მონაწილე პირებს გააცნეს ადამიანის უფლებათა 2016-2017 წლების სამთავრობო სამოქმედო გეგმის I (სისხლის სამართლის
სრულად წაკითხვა
28 დეკემბერი, 2017

შეხვედრების მეორე რაუნდი ადამიანის უფლებათა დაცვის 2018-2020 წლების სამთავრობო სამოქმედო გეგმის პროექტთან დაკავშირებით

2017 წლის 26-27 დეკემბერს ადამიანის უფლებათა დაცვის სამდივნომ გამართა გასვლითი სამუშაო შეხვედრები ბორჯომში, რომლის ფარგლებშიც განხილულ იქნა ადამიანის უფლებათა დაცვის 2018-2020 წლების სამთავრობო სამოქმედო გეგმის პროექტთან დაკავშირებით არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ გაგზავნილი შენიშვნები და რეკომენდაციები. შეხვედრას ესწრებოდნენ, როგორც შესაბამისი ადგილობრივი და
სრულად წაკითხვა