დოკუმენტები

ადამიანის უფლებათა დამოუკიდებელი კონსულტანტის მეგი ნიკოლსონის ანგარიში "საქართველოს ადამიანის უფლებათა დაცვის 2014-2020წწ. ეროვნული სტრატეგიის პროგრესის შესახებ და რეკომენდაციები სამომავლო მიდგომებთან დაკავშირებით"

საერთაშორისო კონსულტანტის დევიდ ჯონსონის რეკომენდაციები "საქართველოს ადამიანის უფლებების სამთავრობო სამოქმედო გეგმის მონიტორინგის შესაფერისი სისტემისა და მიმდინარე საქმიანობების შესახებ"

საერთაშორისო კონსულტანტის, დევიდ ჯონსონის სახელმძღვანელო წესები "საქართველოს ადამიანის უფლებათა დაცვის ეროვნული სამოქმედო გეგმის შედგენის, მონიტორინგისა და ანგარიშგებისათვის"