სიახლეები

30 მარტი, 2018

ადამიანის უფლებათა 2016-2017 წწ. სამთავრობო სამოქმედო გეგმის შესრულების ანგარიშის პრეზენტაცია

2018 წლის 30 მარტს GDI-მ ჩაატარა ადამიანის უფლებათა 2016-2017 წლების სამთავრობო სამოქმედო გეგმის შესრულების ანგარიშის პრეზენტაცია. პრეზენტაციის მიმდინარეობისას პროექტის იურისტებმა და ექსპერტებმა შეხვედრაში მონაწილე პირებს გააცნეს ადამიანის უფლებათა...
სრულად წაკითხვა
28 მარტი, 2018

ადამიანის უფლებათა 2016-2017 წწ. სამთავრობო სამოქმედო გეგმის შესრულების ანგარიშის პრეზენტაცია

2018 წლის 28 მარტს GDI-მ და IDSD-მ ჩაატარეს ადამიანის უფლებათა 2016-2017 წლების სამთავრობო სამოქმედო გეგმის შესრულების ანგარიშის პრეზენტაცია. პრეზენტაციის მიმდინარეობისას პროექტის იურისტებმა და ექსპერტებმა შეხვედრაში მონაწილე პირებს გააცნეს ადამიანის...
სრულად წაკითხვა
28 დეკემბერი, 2017

შეხვედრების მეორე რაუნდი ადამიანის უფლებათა დაცვის 2018-2020 წლების სამთავრობო სამოქმედო გეგმის პროექტთან დაკავშირებით

2017 წლის 26-27 დეკემბერს ადამიანის უფლებათა დაცვის სამდივნომ გამართა გასვლითი სამუშაო შეხვედრები ბორჯომში, რომლის ფარგლებშიც განხილულ იქნა ადამიანის უფლებათა დაცვის 2018-2020 წლების სამთავრობო სამოქმედო გეგმის პროექტთან დაკავშირებით არასამთავრობო...
სრულად წაკითხვა
14 დეკემბერი, 2017

სამუშაო შეხვედრები ადამიანის უფლებათა დაცვის 2018-2020 წლების სამთავრობო სამოქმედო გეგმის პირველად ვერსიასთან დაკავშირებით

2017 წლის 11-14 დეკემბერს ადამიანის უფლებათა დაცვის სამდივნომ გამართა სამუშაო შეხვედრები, რომლის ფარგლებშიც განხილულ იქნა ადამიანის უფლებათა დაცვის 2018-2020 წლების სამთავრობო სამოქმედო გეგმის პირველად ვერსიასთან დაკავშირებით არასამთავრობო...
სრულად წაკითხვა
15 ნოემბერი, 2017

ადამიანის უფლებათა სამდივნომ სამოქმედო გეგმის მონიტორინგზე მომუშავე ორგანიზაციებს 2018-2020 წლების სამთავრობო სამოქმედო გეგმის პირველი სამუშაო ვერსია გაუზიარა

ადამიანის უფლებათა სამდივნომ სამოქმედო გეგმის მონიტორინგზე მომუშავე ორგანიზაციებს 2018-2020 წლების ადამიანის უფლებათა სამთავრობო სამოქმედო გეგმის პირველი სამუშაო ვერსია გაუზიარა. დაინტერესებული ორგანიზაციების მიერ შენიშვნებისა და რეკომენდაციების...
სრულად წაკითხვა
20 სექტემბერი, 2017

საერთაშორისო კონსულტანტის, დევიდ ჯონსონის რეკომენდაციები და სახელმძღვანელო წესები სამოქმედო გეგმის შედგენის, მონიტორინგისა და მიმდინარე საქმიანობების შესახებ.

საერთაშორისო კონსულტანტმა, ადამიანის უფლებების მონიტორინგისა და შეფასების ექსპერტმა, დევიდ ჯონსონმა მოამზადა რეკომენდაციები „საქართველოს ადამიანის უფლებების სამთავრობო სამოქმედო გეგმის მონიტორინგის შესაფერისი სისტემისა და მიმდინარე საქმიანობების...
სრულად წაკითხვა
13 აპრილი, 2017

2017 წლის 12 აპრილს საქართველოს მთავრობამ პარლამენტს ადამიანის უფლებათა დაცვის სამთავრობო სამოქმედო გეგმის (2016-2017 წწ.) შუალედური ანგარიში წარუდგინა

მთავრობის ადმინისტრაციის ადამიანის უფლებათა დაცვის სამდივნოს ხელმძღვანელმა, ნატალია ჯალიაშვილმა და პრემიერ-მინისტრის თანაშემწემ ადამიანის უფლებებსა და გენდერული თანასწორობის საკითხებში, სოფო ჯაფარიძემ საქართველოს პარლამენტს ადამიანის უფლებათა დაცვის...
სრულად წაკითხვა
31 მარტი, 2017

ადამიანის უფლებათა დამოუკიდებელი კონსულტანტის, მეგი ნიკოლსონის ანგარიში ადამიანის უფლებათა ეროვნული სტრატეგიის პროგრესის შესახებ.

ადამიანის უფლებათა დამოუკიდებელმა კონსულტანტმა, მეგი ნიკოლსონმა მოამზადა ანგარიში, რომელიც შეეხება საქართველოს ადამიანის უფლებათა დაცვის 2014-2020წწ. ეროვნული სტრატეგიის პროგრესს. ამავდროულად, ანგარიშში ასახულია რეკომენდაციები სამომავლო მიდგომებთან...
სრულად წაკითხვა